Khi cả thế giới được khai sáng

Lưu ý:

  • Trang phục Mê Hồn có thể trang bị cho Tất cả các Hệ phái
  • Tính năng VIP được kích hoạt ngay khi mua gói Khai Sáng hoặc Mê Hồn
  • Các giao dịch trên sẽ không được cộng điểm VIP
  • Những vật phẩm đã mua sẽ được gửi vào hòm thư vật phẩm (hộp thư của tài khoản)
    Nếu mua cùng lúc gói Khai sángMê hồn. Bạn sẽ nhận được 1 vũ khí Hổ phách +31 vũ khí Hổ phách +6. Cân nhắc trước khi mua